Bolaget har mottagit två nya beställning från Oslo Universitetssjukhus till ett ordervärde om ca 710 000 kr vilket är en ökning med 140% från förgående år. Vår uppskattning är att försäljning för 2019 blir ca 5-6 Mkr till dem, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Oslo Universitetssjukhus
Oslos universitetssjukhus är det största sjukhuset i Skandinavien med en arbetskraft på cirka 25 000. Det grundades den 1 januari 2009 genom sammanslagning av tre av universitetssjukhusen i Oslo: Rikshospitalet, Ullevål Universitetssjukhus och Aker Universitetssjukhus.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 35KB)