Såsom tidigare kommunicerats har Biotech ingått avtal med Akademiska sjukhusets institution för medicinska vetenskaper tillsammans med Klinisk mikrobiolog och vårdhygien i Uppsala om att genomföra blodanalysstudier med T2Dx instrumentet från T2 Biosystems i USA. T2Dx instrumentet har redan levererats till Akademiska sjukhuset i Uppsala och under första veckan i februari håller representanter från T2 Biosystems utbildning för laboratoriets personal. Gällande avtalet med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har även där instrumentet redan levererats och installerats och utbildning har hållits med deras personal. Vidare innebär det ingångna avtalet med Köpenhamns Universitetssjukhus Hvidovre, som är bland de sjukhus som utför absolut flest blodanalyser i Norden, att fler och fler ansluter sig till de som förstår värdet av T2Dx teknik och möjligheten till ett resultat för sepsis redan inom 3-5h. Det är ett paradigmskifte vi nu ser säger Biotechs VD Glenn Renhult.

Blodanalyser har gått till på ungefär samma sätt sedan mitten av 1800-talet, där man tar ett blodprov vid misstänkt sepsis (blodförgiftning) och skickar detta till laboratoriet för odling vilket kan ta flera dagar innan resultatet kommer. Under tiden kan patientens tillstånd försämras drastiskt. Använder man T2Dx får man resultatet redan inom 3-5h vilket faktiskt kan rädda liv.

Vi på Biotech, och i nära samarbete med representanter från T2 Biosystems, arbetar intensivt med att besöka och informera sjukhusen om T2 säger Glenn Renhult. Vi är övertygade om att det 2019 kommer ske ett genombrott i medvetandet hos sjukhusen och därmed i vår framgång att få möjligheten att leverera ut fler instrument. Dels publiceras det fler och fler studier som tydligt påvisar framgångarna och fördelarna med T2:s teknik. Dels börjar vår bearbetning av marknaden ge frukt då stocken med potentiella kund-case växer. Vi är mycket stolta över att ha ingått avtal med så betydande kunder som Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Universitetssjukhus, Köpenhamns Universitetssjukhus Hvidovre, samt vår kund sedan tidigare Rigshospitalet i Köpenhamn. Att både kunna skapa samhällsnytta inom sjukvården, och en stark tillväxt för verksamheten, känns fantastiskt avslutar Biotechs VD Glenn Renhult.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 01 feb 2019 på uppdrag av Biotech-IgG Equity AB (publ) och finns även på bolagets sida www.biotech-equity.se

Ladda ner pressmeddelande (PDF 38KB)