Bolagets huvudägare Capital Conquest AB (publ) har meddelat att de avser att teckna sin andel på beloppet 1.5 Mkr i den pågående företrädesemissionen. Bolagets övriga styrelseledamöter har även meddelat att de avser att teckna sina respektive andelar om ca 200 Tkr.

Bolaget genomför denna kapitalanskaffning för att säkerställa bolagets expansionsmöjligheter med T2 Biosystem samt stärka bolagets finansiella ställning inför listning på Merkur Market i Oslo.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 06 mars 2019 på uppdrag av Biotech-IgG Equity AB (publ) och finns även på bolagets sida www.biotech-equity.se

Ladda ner pressmeddelande (PDF 35KB)