Bolaget har under de senaste dagarna mottagit ett väldigt stort intresse kring den pågående företrädesemission från både befintliga aktieägare och nya investerare, därav detta förtydligande kring teckningsvillkoren i den pågående företrädesemission i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Emissionsvillkor
Teckningstiden är: 07 – 20 mars 2019
Teckningskurs: 0.045 kr
Teckningsvillkor: Sex nuvarande aktier ger rätt att teckna en ny aktie oavsett A/B-aktie.
Övertilldelning: Befintliga aktieägare har förtur till övertilldelning i förhållande till deras befintliga aktieinnehav i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Direkt registrerade aktieägare: Kommer via posten att inom de närmaste dagarna få ett emissionserbjudande samt en teckningssedel med redan ifyllda teckningsrätter som fanns på avstämningsdagen 2019-02-28. Anmälan ska sedan skickas direkt till bolaget dock senast den 20 mars kl 17.00 och teckningen ska även inbetalas senast 2019-03-20.

Förvaltar registrerade aktieägare: Kommer via posten att inom de närmaste dagarna få ett varsit emissionserbjudande samt en teckningssedel med ifyllda teckningsrätter som fanns på avstämningsdagen 2019-02-28. Anmälan ska sedan skickas till sin respektive bank som är förvaltare för aktierna alternativt kan anmälan även skickas direkt till bolaget dock senast den 20 mars kl 17.00 och teckningen ska även inbetalas senast 2019-03-20.

Som förvaltare ska ni endast inkomma med 1 anmälningssedel till bolaget senast den 20 mars 2019 kl. 17.00 och inbetalning ska ske samma dag till bolagets emissionskonto i SEB Bank AB. Ni ska även redovisa hur många teckningsrätter ni avser att teckna aktier för samt hur många aktier ni avser att teckna utan teckningsrätter från både befintliga aktieägare och nya investerare i eran anmälningssedel.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 08 mars 2019 på uppdrag av Biotech-IgG Equity AB (publ) och finns även på bolagets sida www.biotech-equity.se

Ladda ner pressmeddelande (PDF 37KB)