Biotech-IgG Equity AB (publ) har sedan tidigare ingått avtal med Karolinska Universitetssjukhus med leverans och installation av ett T2Dx instrument där Karolinska just nu utför sin T2Candida blodanalysstudie.

Biotech-IgG Equity AB (publ) har sedan tidigare ingått avtal med Karolinska Universitetssjukhus med leverans och installation av ett T2Dx instrumenParallellt med denna studie påbörjar nu Karolinska ytterligare en studie avseende Bacteria. Detta innebär att Karolinska kommer genomföra två parallella studier med både T2Candida panelen och T2Bacteria panelen. Målsättningen med dessa studier är att snabbare kunna styra behandlingsbeslut för patienter med tidig sepsis eller blodinfektioner som tas emot via akutavdelningen.

Karolinska sjukhuset har en betydande roll och position inom svensk sjukvård där stor vikt läggs vid att ligga i framkant vad det gäller innovationer och ny teknik. Genom att vi får möjligheten att inleda detta samarbete är vi övertygade om att andra sjukhus snabbare får kunskap, lärdom och förtroende för T2Dx och dess funktionalitet.

Kort om Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Sjukhuset har idag 1 600 vårdplatser med 15 800 medarbetare och har cirka 1,6 miljoner unika patientbesök per år varav 5% av dessa är utomläns eller- utlandspatienter.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 19e mars 2019 på uppdrag av Biotech-IgG Equity AB (publ) och finns även på bolagets sida www.biotech-equity.se

Ladda ner pressmeddelande (PDF 57KB)