Bolaget har nu enligt sitt avtal med Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset gjort sin första fakturering för blodanalysstudien som sjukhuset håller på att genomföra med T2Dx instrumentet från T2 Biosystem.

Första ordern är av mindre omsättning, då den endast avser en studiefas. Dock ser vi stort värde i det nya samarbetet då vi bedömer goda möjligheter till långsiktig samverkan, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 34KB)