Biotech-IgG Equitys företrädesemission avslutades den 29 mars 2019 och har tecknats till 79,50%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 5,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionen genomfördes i enlighet med beslut av årsstämman den 20 juni 2018. Teckningskursen var 0,045 kr/aktie och teckningsperioden löpte under 07 mars – 29 mars 2019.

Registrering av de nya aktierna är under behandling av bolagets ombud men för att påskynda ut bokning av de nya aktierna så har bolaget idag ingått ett nytt avtal med bolagets huvudägare Capital Conquest AB (publ) att låna ut motsvarande antalet aktier till dess att emissionen är registrerade på bolagsverket. Leverans av aktierna kommer därför kunna påbörjas redan i slutet av vecka säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Ett stort tack till alla våra aktieägare för ert finansiella stöd och tilltro till vår verksamhet utan er alla hade vi aldrig lyckats vända detta bolag till ett lönsamt tillväxtbolag, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 36KB)