ECcMID är en mässa för Europa med fokus på klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar. Den ses som årets stora mässa inom dessa verksamhetsområden och tilldrar sig ett stort besökarantal från sjukhuspersonal runt om i Europa. T2 Biosystems monter var välbesökt under samtliga dagar och flera nya kontakter knöts med potentiella kunder på den nordiska marknaden.

T2 arrangerade ett större symposium för ca 300 åhörare där experter diskuterade integreringen av FDA-godkända och CE-märkta T2Bacteria® och T2Candida® paneler i klinisk praxis och inverkan på patienthantering. Dessutom presenterades spännande data för T2Resistance ™ Panel, en diagnostisk panel avsedd för detektering av 13 resistensgener från både gram-negativa och gram-positiva patogener. En ny panel från T2 Biosystems som beräknas kunna lanseras slutet av året, alternativt början nästa år.

Biotech-IgG arrangerade en lyckad relationsbyggande sammankomst, tillsammans med T2 Biosystems, för ett mindre antal kunder, både befintliga och potentiella, där information och nyttiga erfarenheter kunde utbytas mellan deltagarna.

Sammantaget var T2 Biosystems och vår egen medverkan på denna branschmässa mycket lyckad och det är glädjande att se hur uppmärksamheten och intresset kring T2:s teknik och produkter ständigt ökar, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Här kan ni se en kort video från mässan som visar hur T2Dx instrumentet fungerar:
Watch this short video

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 40KB)