Bolaget har mottagit en beställning från Karolinska Universitetssjukhus och är från deras substratavdelning och ordern är av mindre omsättning. Dock ser vi stort värde i att få vara leverantör till ytterligare en avdelning på sjukhuset och vi bedömer det som goda möjligheter till en långsiktig samverkan med kommande repetitiva beställningar säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (pub).

Kort om Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Sjukhuset har idag 1 600 vårdplatser med 15 800 medarbetare och har cirka 1,6 miljoner unika patientbesök per år varav 5% av dessa är utomläns eller- utlandspatienter.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 35KB)