Det årliga mötet som arrangeras av NSMM (Nordic Society for Medical Mycology) hölls i år i Helsingfors i Finland 9-10e maj där Biotech tillsammans med T2 Biosystems medverkade som utställare, talare och sponsor. Bland talarna hölls ett föredrag av en representant från Rigshospitalet i Köpenhamn och deras arbete med T2Candida tester. Även T2 Biosystems höll en presentation och den kombinationen skapade ett stort intresse kring T2 och dess teknik.

Detta var ett stort steg i att komma närmare den finska marknaden och skapa intresse och uppmärksamhet kring T2 Biosystems då en stor del av de 50 deltagarna representerar den finska målgruppen. Sammantaget var det en lyckad medverkan för Biotech och T2 som redan har resulterat i intresseförfrågningar från den finska marknaden, avslutar Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 35KB)