Bolaget har idag publicerat en rättelse av bolagets senaste delårsrapport (Q3) p.g av summering av eget kapital och rörelseresultat samt komplettering med en tillhörande not.

Johan Lee Backman
Biotech-IgG Equity AB (publ)

Läs hela delårsrapporten för kvartal 3 här.