Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har under de senaste månaderna jobbat väldigt aktivt med ett flertal av de större sjukhusen i Sverige med att implementera T2Dx instrumenten på respektive sjukhus. Utvecklingen har gått framåt även om de har tagit mer tid än beräknat och vår målsättning står fast att merparten av våra instrument ska implementeras ute på sjukhusen under innevarande år, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

För närvarande så pågår ett flertal studier hos bland annat Karolinska, Sahlgrenska, Akademiska och Örebro sjukhus där vår förhoppning är att instrumenten ska gå i kommersiell drift redan under hösten vilket kommer påverka bolagets försäljning och resultat positivt. Vi jobbar även aktivt med ett flertal andra sjukhus i Skandinavien i samarbete med T2 Biosystem och vår förhoppning är att få ett antal nya kontrakt innan årets utgång, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Bolagets samarbetspartner T2 Biosystem har även nyligen meddelat att de håller på att lägga till ett komplementära test till T2Dx-plattformen, som kan upptäcka SARS-CoV-2 (nya coronavirus), vilket kommer ge T2 Biosystems en omfattande bedömning av patienter som misstänks för primära eller sekundära infektioner associerade med coronavirus, när tidiga resultat är mest kritisk. Dessa resultat gör det möjligt för läkare att snabbt karantäner och behandla patienter som misstänks ha coronavirus, effektivt fördela kritiska resurser, och i fallet med ett negativt resultat, skona patienten onödig tid på sjukhuset, vilket minskar riskerna för ytterligare exponering. En uppgradering som både vi på Biotech och de skandinaviska sjukhusen ställer oss mycket positiv till, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

För övrigt så drivs verksamheten framåt under normala förhållanden och vi ser ingen påverkan från covid-19 utan snarare tvärs om att försäljningen har istället ökat under slutet av Q1 då sjukhusen har fått mer resurser att kunna jobba med vilket givetvis är positivt för bolaget och vår verksamheten.

Bolaget kommer kalla till sin årsstämma i slutet av maj där styrelsen kommer redogöra mer ingående angående fusionsförslaget från Capital Conquest AB (publ) och ett annat alternativ till att kunna erbjuda aktieägare en möjlighet att sälja alternativt köpa aktier i bolaget framöver.