Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd från sitt bemyndigande från årsstämman den 24 juli 2020 beslutat att genomföra en riktad nyemission till strategisk investerare om totalt 23 000 000 b-aktier till teckningskursen 0.045 kr. Den riktade nyemissionen tillför bolaget omkring 1,0 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och totalt medverkade ca 20 investerare i nyemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett så effektivt sätt som möjligt genomför en kapitalanskaffning för att säkerställa bolagets expansionsmöjligheter med T2 Biosystem samt stärka bolagets finansiella ställning, säger Johan Lee Backman VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).