Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd från sitt bemyndigande från årsstämma den 24 juli 2020 beslutat att genomföra en kvittningsemission till bolagets huvudägare Capital Conquest AB (publ) enligt avtal för att återbetala de aktielån som bolaget tagit upp under 2018/2019 i syfte att underlätta utbokning av nyemitterade aktier från bolagets tidigare nyemissioner. Totalt emitteras 181 965 511 aktier till Capital Conquest AB (publ) till ett värde av 8 298 867 kr.

Capital Conquest AB (publ) innehar efter registreringen totalt 364 549 714 aktier i bolaget fördelade på 26 250 000 a-aktier och 338 299 714 b-aktier, vilket motsvarar en ägarandel om ca 35% av kapitalet och ca 47% av rösterna i Biotech-IgG Equity AB (publ).