Bolaget har mottagit en större beställning från Oslo Universitetssjukhus med ett ordervärde om ca 540 000 kr vilket är i linje med vår försäljningsprognos. Bolaget tecknade under 2019 ett nytt avtal< Oslo Universitetssjukhus och har en löptid på 2 år med möjligheten till en förlängning fram till 2025. Avtalstiden beräknas ha ett samlat ordervärde om ca 12.5 Mkr, säger Johan Lee Backman VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Oslo Universitetssjukhus
Oslos universitetssjukhus är det största sjukhuset i Skandinavien med en arbetskraft på cirka 25 000. Det grundades den 1 januari 2009 genom sammanslagning av tre av universitetssjukhusen i Oslo: Rikshospitalet, Ullevål Universitetssjukhus och Aker Universitetssjukhus.