Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget) största aktieägare och tillika styrelseordförande i bolag har utökat sitt innehav med att förvärva ytterligare 13.828.333 b-aktier genom sitt holdingbolag Hugo & Partner AB. Deras innehav i bolaget uppgår nu till 378.378.044 aktier, vilket motsvarar en kapitalandel på ca 37% och 47% av rösterna i bolaget.