Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har med anledning av den pågående nyemissionen, valt att idag offentliggöra försäljningssiffrorna för de första 3 veckorna under januari 2023. Bolaget har under perioden haft en mycket god organisk tillväxt på cirka 260% jämfört med föregående års försäljning. Detta beror framförallt på de nya avtal som bolaget ingick under 2022. Försäljningen av T2 produkter har under det senaste året haft en stadig tillväxt, samtidigt som försäljningen av övriga produkter även har ökat under senaste halvåret. Bolaget förväntar sig även att den organiska tillväxten ska fortsätta under 2023 då ett antal nya avtalskunder beräknas tillkomma till bolaget under det kommande halvåret.

Historiskt sett är januari en relativt svag försäljningsmånad med begränsade intäkter, så de är mycket glädjande att att vi även har lyckats utöka försäljningen av våra volymprodukter under denna period, säger, Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Web address: www.biotech-igg.com