Om backman

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har backman skapat 180 blogginlägg för.

Utökad försäljning av volymprodukter (+260%)

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har med anledning av den pågående nyemissionen, valt att idag offentliggöra försäljningssiffrorna för de första 3 veckorna under januari 2023. Bolaget har under perioden haft en mycket god organisk tillväxt på cirka 260% jämfört med föregående års försäljning. Detta beror framförallt på de [...]

2023-01-23T14:33:30+01:002023-01-23|

Förtydligande om pågående nyemission och dess emissionsvillkor

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER [...]

2023-01-18T13:54:21+01:002023-01-18|

Rigshospitalet förlänger sitt serviceavtal gällande instrumentet T2Dx från T2 Biosystem Inc

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER [...]

2023-01-12T13:24:54+01:002023-01-12|

Biotech-IgG Equity AB (publ) huvudägare och samtliga styrelseledamöter har idag meddelat bolaget att de avser teckna aktier i den pågående nyemission till ett värde av cirka 9 Mkr

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER [...]

2023-01-12T13:23:28+01:002023-01-12|

Biotech-IgG Equity sänker teckningskursen, förlänger teckningstid, avtalar om en 100% emissionsgaranti och kallar till en extra bolagstämma

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER [...]

2023-01-12T13:21:45+01:002023-01-12|

Teckningsperiod 2022-11-30 – 2022-12-14

Emissionserbjudandet är idag utsänt till samtliga aktieägare och handlingarna finns även att tillgå via bolagets hemsida (se länk). Nyemission Emissionsbelopp: 14 705 906 kronor Teckningskurs: 0.01 kronor (50% rabatt från senaste emissionskurs) Preliminär teckningstid: 30 nov till 14 dec 2022 Lägsta teckningspost: 300 000 aktier (3.000 SEK) Teckningsvillkor: Tio aktier [...]

2022-12-01T19:05:39+01:002022-12-01|

Delårsrapport III

Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 10 844 tkr (12 313 tkr) Resultatet innan finansiella poster uppgick till 582 tkr (-429 tkr) Nettoomsättningen uppgick till 12 304 tkr (3 967 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (-0,009 kr) Försäljningsökning med cirka 310% jämfört med föregående [...]

2022-11-30T08:36:40+01:002022-11-30|

Justerade emissionsvillkor (32,3 Mkr)

Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt emissionsbemyndigande beslutat att bolaget ska genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner, vilket totalt kan komma att tillföra bolaget cirka 32,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har även beslutat att emissionen ska i stället genomförs som en spridningsemission i [...]

2022-11-28T08:23:19+01:002022-11-28|

Biotech-IgG beslutar att genomföra en företrädesemission av aktier och nya teckningsoptioner till ett belopp av 32,3 Mkr

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt emissionsbemyndigande beslutat att bolaget ska genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, vilket totalt kan tillföra bolaget cirka 32,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har under de senaste 12 månaderna haft en väldigt bra tillväxt och för att säkerställa [...]

2022-11-18T08:07:56+01:002022-11-18|

Halvårsrapport 2022

Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 11 296 tkr (12 458 tkr) Resultatet innan finansiella poster uppgick till 696 tkr (-606 tkr) Nettoomsättningen uppgick till 7 206 tkr (2 861 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (-0,009 kr) Försäljningsökning med 251% jämfört med föregående år Vid [...]

2022-08-31T16:22:53+02:002022-08-31|
Till toppen