Biotech-igG expanderar till Finland

Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S idag mottagit sin första beställning från University of Eastern Finland. Första ordern är av mindre omsättning dock är vi mycket glada över att redan nu få börja sälja på den finska marknaden i december månad,  och bolaget ligger förnärvarande i förhandling med ett flertal potentiella nya kunder som beräknas [...]

2017-12-05T16:40:36+01:002017-12-05|

Försäljning till Oslo Universitetssjukhus i Norge

Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S mottagit en ny beställning från Oslo Universitetssjukhus som har ett ordervärde om 166 000 kr. Vi är mycket glada att få vara leverantör till ett av skandinaviens största sjukhus i form av Oslo Universitetssjukhus säger Glenn Renhult VD i Biotech-igG AB (publ).   För ytterligare information, [...]

2017-11-23T14:17:43+01:002017-11-23|

Ytterligare T2 försäljning till i Danmark

Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S mottagit en ny beställning från Rigshospitalet som avser november månad och har ett ordervärde om cirka 186 950 kr. Bolagets bedömning är att varje T2 avtal kommer per år att bidra med ca 1 miljoner kronor i merförsäljning i form av underhåll och löpande tillbehör [...]

2017-11-23T14:07:59+01:002017-11-23|

Biotech Equity offentliggör idag emissionsmemorandum

Biotech Equity offentliggör idag emissionsmemorandum, teaser och tillhörande teckningssedel på bolagets nya webbplats www.biotech-equity.se/ Ladda ner memorandum (klicka här) Ladda ner teaser (klicka här) Ladda ner teckningssedel, utan företrädesrätt (klicka här)   För ytterligare information, vänligen kontakta: Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ) Tel: +46 72 732 55 33 E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com [...]

2017-11-24T10:48:19+01:002017-11-23|

Biotech Equity lanserar ny webbplats för aktieägare

Idag den 23 november 2017 lanserar vi en ny webbplats för bolagets aktieägare, www.biotech-equity.se/ Nya portalen är fokuserad på finansiell information, historik och verksamhetsbeskrivning för att göra det lättare och mer transparent för bolagets nuvarande och framtida aktieägare att följa Biotech Equity utveckling.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Glenn Renhult, VD [...]

2017-11-23T09:32:08+01:002017-11-23|

Biotech Equity genomför en företrädsemission

Styrelsen i Biotech Equity AB (publ) har idag den 2017-11-16 beslutat med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni 2017 att genomföra en företrädesemission på 24,2 miljoner. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelsen och av bolagets huvudägare på cirka 4,0 MSEK. Erbjudandet i sammandrag  Teckningstid: 23 november till 7 december 2017. Teckningskurs: 0.029 kronor per aktie. Courtage utgår ej. [...]

2017-11-16T13:31:26+01:002017-11-16|

Biotech Equity sammanfattar Medica i Düsseldorf

Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S under veckan besökt Medica mässan i Düsseldorf Tyskland för att träffa en del av bolagets leverantörer. Under mässan träffade  vi bland annat två representanter från T2 Biosystem för att diskutera kommande försäljningar, leveranstider och tillhörande utbildning. Bolagets förhoppning och målsättning är att kunna slutföra minst 1 [...]

2017-11-16T11:25:08+01:002017-11-16|

Nytt försäljningsbolag bildas i form av Biotech-igG International AB

För att ta nästa steg och på bästa möjliga sätt effektivisera nuvarande försäljningsprocess så bildas ett nytt dotterbolag under namnet Biotech-igG International AB. Bolaget kommer hantera all utgående försäljning från och med Q1 - 2018 och på detta sätt så kommer även kvartalsrapporter att kunna konsolideras betydligt billigare och snabbare då [...]

2017-11-15T09:12:53+01:002017-11-15|

Styrelsen överväger kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt

Av den delårsrapport som offentliggjordes den 2017-10-27 framgick det att bolaget har väldigt goda möjligheter att kunna försätta expandera och väsentligt öka bolagets framtida intäkterna genom sitt distributionsavtal med T2 Biosystem vilket beräknas ske under första kvartalet 2018. Biotech koncernens omsättning genererar tillräckligt rörelsekapital för den aktuella verksamheten under den [...]

2017-11-10T11:12:42+01:002017-11-10|

Kommuniké från extra bolagstämma den 9 november 2017

Vid den extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB (publ), org. nr. 556529-6224, den 9 november 2017 fattades följande beslut: Stämman beslutade att omvälja Mats Andersson och Stefan Nyman som styrelseledamöter samt nyvälja Glenn Renhult som ny styrelseledamot. Till ordförande valdes Mats Andersson. Stämman beslutade att ändra bolagsordning enligt styrelsens förslag i [...]

2017-11-10T11:09:27+01:002017-11-10|
Till toppen